LLEGADA DEL FERROCARRIL A PTO. MONTT


(Diario El Llanquihue de Pto. Montt, 19 dic. 2009)