FOTOGRAFIA HISTORICA DE LA DIVISION CAMUS - GUERRA CIVIL DE 1891
(Revista de Historia Militar N.10, dic. 2011, Ejército de Chile)